Klejenie

Wykorzystujemy innowacyjną technikę klejenia bezspoinowego, co pozwla uzyskać efekt "braku kleju", przy bardzo wysokiej adhezji. Jest to technika, którą można wykorzystywać przy klejeniu różnych szkieł, ale także szkła z metalem, czy szkła z kamieniem.

Made by LAMPO - 2013